Składki ZUS w 2021

Składki ZUS w 2021

Pełne składki ZUS:podstawa 3.155,40 zł do ubezpieczeń społecznych i FP i FSpodstawa 4.242,38 zł do ubezpieczenia zdrowotnego Ze składką chorobową:Ubezpieczenia społeczne – 998,37 złUbezpieczenie zdrowotne – 381,81 złFP i FS