Składki ZUS w 2021

Składki ZUS w 2021

Pełne składki ZUS:
podstawa 3.155,40 zł do ubezpieczeń społecznych i FP i FS
podstawa 4.242,38 zł do ubezpieczenia zdrowotnego


Ze składką chorobową:
Ubezpieczenia społeczne – 998,37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – 381,81 zł
FP i FS – 77,31 zł
Razem – 1.457,49 zł

Bez składki chorobowej:
Ubezpieczenia społeczne – 921,06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – 381,81 zł
FP i FS – 77,31 zł
Razem – 1.380,18 zł

Preferencyjne składki ZUS:
podstawa 840,00 zł do ubezpieczeń społecznych
podstawa 4.242,38 zł do ubezpieczenia zdrowotnego|


Ze składką chorobową:
Ubezpieczenia społeczne – 265,78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – 381,81 zł
Razem – 647,59 zł

Bez składki chorobowej:
Ubezpieczenia społeczne – 245,20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – 381,81 zł
Razem – 627,01 zł

shares