Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019r. ulga na zakup kasy fiskalnej została ograniczona tylko do kas online. Mimo, iż Ministerstwo Finansów nie wprowadziło obowiązku zakupu kas online dla wszystkich podatników, ograniczając ulgę na zakup kasy do kas online „wymusza” niejako zakup takich kas.

Ulga wynosi 90% ceny netto (ceny brutto dla podatników nie będących podatnikami VAT) zakupu kasy ale nie więcej niż 700 zł. Podatnicy VAT taką ulgę uwzględniają w ewidencji JPK_VAT. Natomiast podatnicy nie będący płatnikami podatku VAT mogą otrzymać zwrot na rachunek bankowy w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku o ulgę.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej trzeba spełnić następujące warunki:
– zakupiona kasa jest kasą online zapewniającą połączenie z CRK (Centralne Repozytorium Kas)
– podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencji sprzedaży przy pomocy kas, w terminie rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji przy pomocy kasy
– podatnicy, którzy nie mieli obowiązku ewidencji sprzedaży przy pomocy kas i dotychczas nie używali kas rejestrujących
– posiadają fakturę na zakup kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej należności za kasę

Ulga przysługuje również podatnikom, którzy już ewidencjonowali sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, skorzystali z ulgi na zakup tej kasy ale zostali zobligowani do wymiany kasy na kasę online.

Z ulgi można skorzystać również w przypadku, gdy kasa została zakupiona na raty. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłacenie wszystkich rat za kasę. Również w przypadku leasingu finansowego jest możliwość skorzystania z ulgi.

Ulga nie przysługuje w przypadku kas, które są używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego.

W następujących przypadkach podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej:
– jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej zamknie działalność gospodarczą
– kasa fiskalna nie zostanie poddana obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w terminie, przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas
– podatnik, pomimo prowadzenia działalności, trwale zaprzestanie ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej

shares