Kiedy opłaca się wybrać podatek liniowy, a kiedy podatek według skali?

Kiedy opłaca się wybrać podatek liniowy, a kiedy podatek według skali?

Pytanie wydaje się bardzo proste i bardzo prosta wydaje się odpowiedź na to pytanie.

Skala podatkowa jasno pokazuje, że podatek według skali płacimy w wysokości 17% do 85.528 zł, a powyżej tej kwoty w wysokości 32%.

Natomiast podatek liniowy płacimy zawsze w wysokości 19% niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów.

Wydawać by się mogło, że powyżej 85.528 zł dochodów podatek liniowy będzie korzystniejszy a tak nie jest.

Dla przejrzystości wyliczeń przyjęłam, wyliczenie podatku bez pomniejszania o zapłaconą składkę zdrowotną oraz wyliczenie podatku według skali bez uwzględniania ulgi podatkowej.

Dla dochodu 85.528 zł podatek według skali wynosi – 14.540 zł, podatek liniowy – 16.250 zł.

Dla dochodu 98.685 zł podatek według skali i podatek liniowy wynosi tyle samo – 18.750 zł.

Jak widać tak naprawdę wybór podatku liniowego będzie opłacalny dopiero po przekroczeniu dochodu 98.685 zł.

shares