Jaką formę opodatkowania wybrać?

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaką formę opodatkowania wybrać. Zależne jest to od wielu czynników. Zależy to od tego czy uzyskujemy dochody tylko z działalności gospodarczej, czy rozliczamy się z małżonkiem, jeśli tak to jakie dochody otrzymuje małżonek, jaki rodzaj działalności będziemy prowadzić itd.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się z małżonkiem, który nie uzyskuje żadnych dochodów lub te dochody są bardzo małe to zazwyczaj korzystniej jest wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. W ten sposób na koniec roku mamy możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możemy znacząco obniżyć podatek dochodowy.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie otrzymuje wynagrodzenie np. z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia/o dzieło lub jakiekolwiek inne dochody to raczej korzystniejsze będzie wybranie podatku liniowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, unikniemy sumowania wszystkich dochodów, a na koniec roku rozliczymy oddzielnie dochody z działalności i pozostałe dochody.

Jeśli osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą, przewiduje, że będzie ponosić niskie koszty, które będą nieznaczne w stosunku do przychodów, może rozważyć opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów. Ryczałt charakteryzuje się tym, że podatek liczymy od przychodów. W tej formie opodatkowania koszty jakie zostały poniesione w ogóle nie są odliczane. Jedynie opłacone składki ZUS wpływają na zmniejszenie podatku. Stawki ryczałtu jakie obecnie obowiązują to: 2%, 3%,
5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. Nie każda działalność może korzystać z tej formy opodatkowania. Ryczałt może być korzystniejsze przy stawkach 2%, 3%, 5,5%, 8,5% i 10%. Natomiast stawki w wysokości 17% i 20% w ocenie Biura Rachunkowego KOWAP będą niekorzystne.

Czwartą formą opodatkowania jaką możemy wybrać prowadząc działalność gospodarczą jest karta podatkowa. Tą formę opodatkowania mogą wybrać osoby prowadzące działalności wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wysokość podatku płaconego w formie karty podatkowej nie jest zależna od osiąganych przychodów ani kosztów. Wysokość jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności, od wielkości miejscowości, w której wykonujemy działalność i od liczby zatrudnionych pracowników. Nawet jeśli nie osiągniemy żadnych przychodów stawkę ryczałtu należy zapłacić.

Wybór formy opodatkowania najlepiej skonsultować z Biurem Rachunkowym KOWAP, jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Na podstawie informacji, jakimi dysponuje osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą Biuro jest w stanie skalkulować wysokość podatku i wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że wybór formy opodatkowania musimy utrzymać do końca roku. Dopiero po 1 stycznia następnego roku możemy zmienić formę opodatkowania.

shares